Vliv interkulturních rozdílů na vzdělávání

Začleňování a adaptace žáků-cizinců do školní třídy s odlišnou kulturou patří mezi složitější proces. Interkulturní rozdíly ve třídě leckdy ovlivňují chování celého kolektivu. V posledních letech došlo k nárůstu počtu cizinců v základních školách. Na pedagogy je kladen stále větší …

Prevence šikany

Pojem šikana se stal v posledních letech dost diskutovaným tématem. S projevy šikany je možné se setkat v různém sociálním prostředí např.: ve školách, zájmových kroužcích či na internetových sociálních sítích. Šikana se projevuje úmyslným a opakovaným fyzickým nebo psychickým …