Minutový manažer

Mnoho manažerů se domnívá, že když budou prosazovat direktivní řízení, jejich nadřízení budou s nimi více spokojeni. Tito manažeři s direktivním řízením však nebývají příliš oblíbeni u svých podřízených. Jejich opakem jsou pak tzv. „hodní manažeři“, kteří upřednostňují řízení svých …

7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život

V životě je velice důležité, najít svou podstatu, smysl života a posilovat všechny čtyři dimenze, které nám pomohou naplnit v životě naše poslání, vytčený cíl a osobní růst, ať už se to bude týkat kariéry, sociálních vztahů či zdraví. Těchto …

Vliv interkulturních rozdílů na vzdělávání

Začleňování a adaptace žáků-cizinců do školní třídy s odlišnou kulturou patří mezi složitější proces. Interkulturní rozdíly ve třídě leckdy ovlivňují chování celého kolektivu. V posledních letech došlo k nárůstu počtu cizinců v základních školách. Na pedagogy je kladen stále větší …