Minutový manažer

Mnoho manažerů se domnívá, že když budou prosazovat direktivní řízení, jejich nadřízení budou s nimi více spokojeni. Tito manažeři s direktivním řízením však nebývají příliš oblíbeni u svých podřízených. Jejich opakem jsou pak tzv. „hodní manažeři“, kteří upřednostňují řízení svých podřízených demokratickým stylem. Tito „hodní manažeři“ jsou svými podřízenými přijímáni mnohem lépe, avšak sami se sebou většinou příliš spokojeni nejsou, neboť většinou nedosahují až takové ziskovosti. Jedním z hlavních cílů manažera by mělo být nalezení adekvátní míry mezi autoritativním a demokratickým stylem řízení lidí. Výkonný manažer si uvědomuje, že dobrých výsledků se dosahuje prostřednictvím kvalitní práce svých podřízených a že spokojenost zaměstnanců ovlivňuje výsledky celé firmy.

Měřítko úspěchu manažera nespočívá v tom, kolik hodin stráví se svými lidmi na poradách, ale v jeho schopnosti, umět lidi motivovat, nalézt jejich silné stránky, poskytnout jim kompetence v rozhodování a nastavit jim cíle, za jejichž dosažení budou zodpovědni.

Úspěšný manažer si uvědomuje, že je velice důležité, dávat podřízenému zpětnou vazbu a stanovit cíl jeho rozvoje. Mezi nejdůležitější součást motivace zaměstnanců patří tzv. „minutová pochvala“ od manažera za dobře odvedenou práci. „Minutová pochvala“ pomáhá nejen motivovat, ale též přispívá k ujištění manažera a podřízeného, že jdou správnou cestou k cíli a že pracovní výkon podřízeného shledává jeho nadřízený přijatelným a má v něm důvěru. Pokud musí dojít k pokárání zaměstnance, nemělo by toto pokárání trvat příliš dlouho, avšak mělo by být výstižné, tzv. „minutové pokárání“, aby si zaměstnanec uvědomil, že udělal chybu. Je důležité, aby manažer hodnotil výsledky svých podřízených průběžně, uměl je pokárat i ocenit. Pro zaměstnance je důležité, umět se poučit z vlastních chyb. I přes pokárání by měla být vzbuzena v podřízeném motivace, zájem pokračovat v práci a důvěra ve svého nadřízeného. 1

Řízení ve stylu „minutového manažera“ dokáže zaměstnance velice motivovat pro práci a rozvíjet jejich schopnosti. Pravidelná komunikace manažera s podřízeným zanechává v podřízeném dobrý pocit, že se aktivně podílí na firemním projektu, je součástí nějakého vývoje firmy stejně jako jeho nadřízený, což motivuje jeho snahu dosáhnout co nejlepších pracovních výsledků.

 

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

1BLANCHARD, Kennth, JOHSON, Spencer; Minutový manažer. Praha: Pragma, 1993. ISBN 80-85213-29-X.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *