Vliv interkulturních rozdílů na vzdělávání

Začleňování a adaptace žáků-cizinců do školní třídy s odlišnou kulturou patří mezi složitější proces. Interkulturní rozdíly ve třídě leckdy ovlivňují chování celého kolektivu. V posledních letech došlo k nárůstu počtu cizinců v základních školách. Na pedagogy je kladen stále větší …